Diepe buikmassage ( Chi Nei Tsang)

Massage van de buikregio met als doel energie blokkades in de interne organen los te maken. Blokkades kunnen voelbaar zijn als verhardingen en drukgevoelige punten. Chi Nei Tsang is een krachtige massage die een diepgaande ontgifting geeft van de organen. Ook emotionele blokkades worden op subtiele wijze losgemaakt. Op die manier kan de energie weer stromen waardoor het lichaam weer terug kan keren naar een optimaal functioneren. Het lichaamswerk op deze regio kan zacht, diep en relatief intens zijn.

 

(tegenindicatie: epilepsie, zwangerschap)