Wat is Wabi Sabi?

Japanse levenswijsheid. Laat ons de rijkdom zien van wie we zijn. Richt zich op wat wezenlijk is. Wie ben ik, wat wil ik en wat is goed voor mij. Leert ons de kunst gelukkig te zijn met wat we hebben. Brengt ons in contact met het nu. Koestert de schoonheid van het ogenblik. Aanvaardt verandering, verval en eindigheid. Staat rechtlijnig tegenover onze Westerse manier van leven, waarin hoge eisen gesteld worden, waarin alles volmaakt moet zijn. Waarin we voortdurend onder stress staan om te beantwoorden aan een ideaalbeeld ons opgedrongen door anderen. Waar we er niet toe komen rust te vinden in onszelf. Hierdoor raken we geestelijk en lichamelijk uit evenwicht, wat zich uit in allerhande klachten. Door gebruik te maken van natuurlijke middelen kunnen we dit evenwicht opnieuw herstellen. Een totale individuele benadering (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) is hierbij belangrijk.

Zoals het niet juist is om de ogen te genezen zonder het hoofd, of het hoofd zonder het lichaam, zo is het ook niet juist om het lichaam te genezen zonder de ziel
Socrates